Danh sách truyện của tác giả Tadashi Ringo

Bất Tử Đại Đế
C.192 ngày trước