Danh sách truyện của tác giả Nhĩ Căn

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Nhĩ Căn
FULL1 năm trước
Ngã Dục Phong Thiên
FULL8 tháng trước
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
FULL6 tháng trước
Cầu Ma

Cầu Ma

Nhĩ Căn
FULL6 tháng trước
Ngã Dục Phong Thiên Bns
Drop2 năm trước
Tam Thốn Nhân Gian
C.2243 tuần trước
Thiên Nghịch

Thiên Nghịch

Nhĩ Căn
Drop6 năm trước
Thập Thế Ác Nữ
C.812 ngày trước