Danh sách truyện của tác giả Người Khăn Trắng

Hồn Ma Đòi Chồng

Hồn Ma Đòi Chồng

Người Khăn Trắng
FULL3 năm trước
Oan Tình Út Liễu

Oan Tình Út Liễu

Người Khăn Trắng
C.62 năm trước
Báo Mộng

Báo Mộng

Người Khăn Trắng
C.52 năm trước
Oan Hồn Người Vợ Trẻ

Oan Hồn Người Vợ Trẻ

Người Khăn Trắng
FULL3 năm trước
Miếu Ba Cô Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm
FULL5 năm trước
Xác Ai Trong Ngày Cưới

Xác Ai Trong Ngày Cưới

Người Khăn Trắng
FULL4 năm trước
Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Người Khăn Trắng
FULL2 năm trước
Yểu Mệnh

Yểu Mệnh

Người Khăn Trắng
FULL4 năm trước
Yêu Và Chết

Yêu Và Chết

Người Khăn Trắng
FULL4 năm trước
Bí Mật Ánh Trăng Khuya

Bí Mật Ánh Trăng Khuya

Người Khăn Trắng
FULL5 năm trước