Danh sách truyện của tác giả Mặc Tà Trần

Lãnh Đế Cuồng Thê

Lãnh Đế Cuồng Thê

Mặc Tà Trần
FULL2 năm trước
Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

Mặc Tà Trần
C.1282 năm trước
Tà Y Độc Phi

Tà Y Độc Phi

Mặc Tà Trần
C.1662 năm trước