Danh sách truyện của tác giả Lăng Báo Tư

Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Lăng Báo Tư
FULL4 năm trước
Ác Bà Tình Nhân

Ác Bà Tình Nhân

Lăng Báo Tư
FULL2 năm trước
Thế Thân Tình Lang

Thế Thân Tình Lang

Lăng Báo Tư
FULL2 năm trước
Thả Dung Thiên Hạ

Thả Dung Thiên Hạ

Lăng Báo Tư
FULL5 tháng trước
Nô Tài Tình Nhân

Nô Tài Tình Nhân

Lăng Báo Tư
FULL6 tháng trước
Thị Tẩm Tướng Quân
FULL1 năm trước
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
FULL1 năm trước
Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Lăng Báo Tư
FULL4 tháng trước
Mãn Nguyện Tình Nhân
FULL1 năm trước
Dạ Tập

Dạ Tập

Lăng Báo Tư
FULL12 tháng trước
Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

Lăng Báo Tư
FULL1 năm trước
Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ
FULL1 năm trước
Phượng Hoàn Sào

Phượng Hoàn Sào

Lăng Báo Tư
FULL6 tháng trước
Tù Nhân

Tù Nhân

Lăng Báo Tư
FULL12 tháng trước
Thú Tính Đại Phát
FULL1 năm trước
Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt
FULL1 năm trước
Dã Nam Nhân

Dã Nam Nhân

Lăng Báo Tư
FULL1 năm trước
Hoa Diễm Vô Song

Hoa Diễm Vô Song

Lăng Báo Tư
FULL5 tháng trước
Cự Tinh Tri Ngã Tâm
FULL1 năm trước
Hỏa Bạo Tình Nhân
FULL1 năm trước
Trạch Nam Tình Nhân
FULL1 năm trước
Bán Lộ Cầm Quân

Bán Lộ Cầm Quân

Lăng Báo Tư
FULL1 năm trước
Liệt Tinh Luyến Nguyệt
FULL1 năm trước
Tương Thác Tựu Thác
FULL1 năm trước
Ái Vĩnh Bất Trì

Ái Vĩnh Bất Trì

Lăng Báo Tư
FULL1 năm trước
Xuân Nhật Tình Hoài
FULL1 năm trước
Mộng Tiên Tại Hoài
FULL1 năm trước
Xuất Hiệp Sắc Nam
FULL1 năm trước