Danh sách truyện của tác giả Chiến Thần Đà​

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

620127

Quyển 5 - Chương 188