Danh sách truyện của tác giả Chiến Thần Đà​

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

572587

Quyển 5 - Chương 39