Danh sách truyện của tác giả Ân Tầm

Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
FULL4 tháng trước
Bảy Ngày Ân Ái
FULL4 tháng trước
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
FULL2 tháng trước
Hào Môn Kinh Mộng
FULL4 tháng trước
Người Tình Trí Mạng
C.2066 giờ trước
Niếp Môn

Niếp Môn

Ân Tầm
FULL1 năm trước
Liêu Vương Phi
FULL10 tháng trước
7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em
Drop3 năm trước
Khuế Ước Đàn Ukelele
Drop5 năm trước