• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Như Ý kỳ quái hỏi hắn:

"Thế nào?"

Ngọc Hoa đáp:

"Người quá đẹp trai xuất sắc rồi, dễ dàng rối loạn!"

Hắn nói lời này như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không có tính khiêm tốn tự giác.

Như Ý quen, chỉ trở mình mắt trợn trắng không nói nhiều cái gì. Nhưng Mị Nguyệt lại bị sặc, bị chính nước miếng mình . . . . . .

Nữ tử hết sức không hiểu, trên đời này làm sao còn có loại sinh vật Ngọc Hoa tồn tại, người này quả thực là trái quy luật tự nhiên , thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . . Thật là

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK