Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

76449

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

205594

Chương 146

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

1600

Quyển 1 - Chương 37

Quyền Bính

Quyền Bính

630

Chương 24

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

1520

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27152

Chương 18

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

109204

Quyển 3 - Chương 262

Đế Yến

Đế Yến

245013

FULL

Thâu Hương

Thâu Hương

4348

Chương 31

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

551718

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170331

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

64487

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6076

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

274747

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1042800

Chương 830

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1745258

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

276031

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

278797

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

224904

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

224032

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76043

Quyển 1 - Chương 66