Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

544858

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

168201

Chương 268

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

200954

Chương 139

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

63267

Chương 50

Thâu Hương

Thâu Hương

3228

Chương 12

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

5266

Chương 20

Đế Yến

Đế Yến

239093

FULL

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

271957

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1035280

Chương 830

Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

419470

Chương 484

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1722588

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

270211

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

276467

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

223944

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

222312

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

75093

Quyển 1 - Chương 66

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

107884

Quyển 3 - Chương 258

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

887950

Quyển 8 - Chương 1591

Ác Hán

Ác Hán

420943

FULL

Quan Thương

Quan Thương

223185

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

63678

Quyển 2 - Chương 44

diễn đàn phụ nữ