Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Thâu Hương

Thâu Hương

5308

Chương 39

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

2440

Quyển 1 - Chương 40

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

730

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

80669

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

206884

Chương 146

Quyền Bính

Quyền Bính

1070

Chương 24

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

2300

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27632

Chương 18

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

109694

Quyển 3 - Chương 262

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

1150

Chương 25

Đế Yến

Đế Yến

247273

FULL

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

554718

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170971

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

64947

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6286

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

276097

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1046650

Chương 830

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1755578

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

279351

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

279977

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225434

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

224842

Quyển 1 - Chương 608