Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

1960

Quyển 1 - Chương 40

Thâu Hương

Thâu Hương

4748

Chương 35

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

470

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

78979

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

206264

Chương 146

Quyền Bính

Quyền Bính

860

Chương 24

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

1910

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27382

Chương 18

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

109474

Quyển 3 - Chương 262

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

1040

Chương 25

Đế Yến

Đế Yến

246123

FULL

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

553088

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170641

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

64727

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6186

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

275417

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1044750

Chương 830

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1750678

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

277641

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

279357

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225234

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

224452

Quyển 1 - Chương 608