Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

340

Quyển 1 - Chương 18

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

26152

Chương 18

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

108354

Quyển 3 - Chương 262

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

203784

Chương 145

Đế Yến

Đế Yến

242253

FULL

Thâu Hương

Thâu Hương

4018

Chương 31

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

547938

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

169201

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

63847

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

5686

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

273227

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1038730

Chương 830

Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

422200

Chương 484

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1731658

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

272481

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

277357

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

224354

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

223022

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

75513

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

891610

Quyển 8 - Chương 1591

Ác Hán

Ác Hán

423533

FULL