Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

202764

Chương 145

Đế Yến

Đế Yến

240613

FULL

Thâu Hương

Thâu Hương

3848

Chương 31

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

546138

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

168781

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

63547

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

5476

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

272517

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1037150

Chương 830

Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

420970

Chương 484

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1726818

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

271171

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

276957

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

224114

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

222742

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

75263

Quyển 1 - Chương 66

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

108004

Quyển 3 - Chương 258

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

889700

Quyển 8 - Chương 1591

Ác Hán

Ác Hán

422153

FULL

Quan Thương

Quan Thương

223885

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

63788

Quyển 2 - Chương 44

diễn đàn phụ nữ