Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

980

Quyển 1 - Chương 30

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

900

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

26722

Chương 18

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

108804

Quyển 3 - Chương 262

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

204514

Chương 145

Đế Yến

Đế Yến

243593

FULL

Thâu Hương

Thâu Hương

4188

Chương 31

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

549508

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

169791

Chương 268

Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

64177

Chương 50

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

5876

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

273947

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1040610

Chương 830

Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

423620

Chương 484

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1738008

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

274241

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

278077

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

224634

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

223392

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

75773

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

894410

Quyển 8 - Chương 1591