List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Kiêu Tế

Kiêu Tế

570

Chương 20

Sủng Phi (New)

Sủng Phi (New)

1040

Chương 72

Kiều Kiều Vô Song

Kiều Kiều Vô Song

4660

Chương 85

Âm Mưu Ngoại Tình

Âm Mưu Ngoại Tình

23270

Chương 88

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

59206

Chương 280

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

17010

Chương 226

Sợ Cưới

Sợ Cưới

91805

Chương 204