Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

660

Chương 18

Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

480

Quyển 1 - Chương 51

Ám Yến

Ám Yến

1150

Chương 32

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

3920

Chương 87

Điền Duyên

Điền Duyên

21940

Chương 133

Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

29060

Chương 86

 Có Anh Bên Đời

Có Anh Bên Đời

1190

Chương 12

Cung Khuyết

Cung Khuyết

86239

Chương 81

Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

244816

Chương 144

Nữ Phụ Vs Tác Giả

Nữ Phụ Vs Tác Giả

5300

Quyển 1 - Chương 39

Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

511096

Chương 281