List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Hãn Thê Hộ Gia

Hãn Thê Hộ Gia

580

Chương 7

Ám Dạ Ma Vương

Ám Dạ Ma Vương

30

Chương 20

Bình An Trọng Sinh

Bình An Trọng Sinh

190

Chương 179

Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

1590

Chương 110

Thầm Mến

Thầm Mến

320

Chương 12

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

43966

Chương 236

Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

2890

Chương 292

Vân Dung Trì Uyên

Vân Dung Trì Uyên

150

Chương 5

Ngọt Ngào

Ngọt Ngào

1530

Chương 26

Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

130370

Chương 528

Ánh Dương Soi Lối

Ánh Dương Soi Lối

850

Chương 40