Kiêu Tế

Kiêu Tế

1860

Chương 36

Mị Sát

Mị Sát

21591

Chương 49

Khang Kiều

Khang Kiều

2530

Chương 84

Cầu Nữ

Cầu Nữ

1500

Chương 43

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tam Cô Nương Nhà Nông

107462

Chương 120

Xướng Môn Nữ Hầu

Xướng Môn Nữ Hầu

4020

Chương 98

Khó Làm Thái Tử Phi

Khó Làm Thái Tử Phi

6960

Chương 69

1001 Đêm Tân Hôn

1001 Đêm Tân Hôn

164260

Chương 468

Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Tổng Tài, Ly Hôn Đi

32350

Chương 139

Sợ Cưới

Sợ Cưới

97185

Chương 213

Động Lòng

Động Lòng

3980

Chương 67

Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chọc Nhầm Sếp Lớn

45620

Chương 114