List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

5710

Chương 70

Sủng Phi (New)

Sủng Phi (New)

8860

Chương 176

Kiêu Tế

Kiêu Tế

1120

Chương 28

Hồ Nữ

Hồ Nữ

2820

Chương 68

Hạnh Phúc Tái Sinh

Hạnh Phúc Tái Sinh

6580

Chương 60

Trung Cung Có Hỉ

Trung Cung Có Hỉ

5020

Chương 41

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

20838

Quyển 1 - Chương 63

Săn Tim Nàng

Săn Tim Nàng

38298

Chương 109

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

606877

Quyển 5 - Chương 64

Bản Xonat Trốn Hôn

Bản Xonat Trốn Hôn

1290

Chương 26

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

38767

Quyển 6 - Chương 432

Lửa Lòng Nam Nữ

Lửa Lòng Nam Nữ

2960

Chương 26

Xướng Môn Nữ Hầu

Xướng Môn Nữ Hầu

2100

Chương 43