List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Nhà Có “Sói” Đói

Nhà Có “Sói” Đói

10850

Chương 57

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

1700

Chương 30

Cô Vợ Ăn Xin

Cô Vợ Ăn Xin

2560

Chương 17

Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

3020

Chương 52

Điền Viên Cốc Hương

Điền Viên Cốc Hương

216531

Chương 336