Độc Sủng Manh Phi

Độc Sủng Manh Phi

4660

Chương 48

Hiền Phu

Hiền Phu

1220

Chương 14

Chồng Em Là Mỹ Nam

Chồng Em Là Mỹ Nam

3500

Chương 109

Đầu Lưỡi

Đầu Lưỡi

10540

Chương 48

Cô Vợ Ăn Xin

Cô Vợ Ăn Xin

7600

Chương 28

Tổng Tài Gian Ác

Tổng Tài Gian Ác

11130

Chương 111

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

43287

Quyển 6 - Chương 482

Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Cô Bé Ngốc Của Tôi​

1980

Quyển 2 - Chương 53

Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

1790

Chương 119

Hướng Dương

Hướng Dương

440

Chương 27