List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Hồ Nữ

Hồ Nữ

2930

Chương 69

Khang Kiều

Khang Kiều

630

Chương 40

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

73206

Chương 305

Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

220970

Chương 701

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Thiếu Phu Nhân Vô Lại

27420

Chương 333

Phồn Giản

Phồn Giản

3790

Chương 63

Ác Ma Chiếm Hữu

Ác Ma Chiếm Hữu

49325

Chương 37

Quyến Rũ Mị Hoặc

Quyến Rũ Mị Hoặc

3060

Chương 12

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tam Cô Nương Nhà Nông

103092

Chương 108

Lạc Trong Mơ

Lạc Trong Mơ

140

Chương 5