List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Nữ Pháp Y Huấn Phu

Nữ Pháp Y Huấn Phu

133558

Chương 48

Cúc Trắng Trong Mưa

Cúc Trắng Trong Mưa

1200

Chương 43

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

368210

Quyển 4 - Chương 54

Phu Lang Ngốc Của Ta

Phu Lang Ngốc Của Ta

6863

Chương 39

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

580476

Chương 180

Đích Nữ Vương Phi

Đích Nữ Vương Phi

587425

Chương 148

Trùng Sinh 1973

Trùng Sinh 1973

960

Chương 10

diễn đàn phụ nữ