Tiểu thuyết truyện ngôn tình kể về những câu truyện tình cảm đầy niềm vui và nước mắt, cũng có những âm mưu phá hoại và một kết cục hài lòng cho người đọc.

Ngự Xà Cuồng Phi

Ngự Xà Cuồng Phi

38453

Chương 69

Kim Phi Tích Bỉ

Kim Phi Tích Bỉ

50383

Chương 66

Mưu Đồ Làm Loạn

Mưu Đồ Làm Loạn

940

Chương 15

Gặp Gỡ Số Mệnh

Gặp Gỡ Số Mệnh

1292

Chương 12

Vũ Dạ Kỳ Đàm

Vũ Dạ Kỳ Đàm

2130

Quyển 13 - Chương 128

Đường Về 2

Đường Về 2

290

Chương 28

Mẫn Như Trở Lại

Mẫn Như Trở Lại

8714

Chương 22

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

1670

Chương 52

Cực Phẩm Thiên Kiêu

Cực Phẩm Thiên Kiêu

412107

Chương 187

Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

462266

Chương 184

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

548276

Chương 181

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

577356

Chương 175

diễn đàn phụ nữ