Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Q.5-C.132mới đây
Huyết Tình Hắc Đạo
C.80mới đây
Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
C.2542 giờ trước
Làm Phi

Làm Phi

Lệ Tiêu
C.552 giờ trước
Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
C.842 giờ trước
Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
C.412 giờ trước
Yêu Em Không Sai
C.92 giờ trước
Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Nguyệt Sơ Giảo Giảo
C.742 giờ trước
Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
C.572 giờ trước
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
C.52 giờ trước
Gia Sư Gian Manh
C.22 giờ trước
Lời Chúc Phúc

Lời Chúc Phúc

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường
C.62 giờ trước
Ván Cờ Người

Ván Cờ Người

Vương Thụ Hưng
Q.1-C.73 giờ trước
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

Thủy Thiên Thừa
FULL3 giờ trước
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
C.5005 giờ trước
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
C.755 giờ trước
Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

Ý Thiên Trọng
C.2255 giờ trước
Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!
C.555 giờ trước
Kẻ Thù Bên Gối

Kẻ Thù Bên Gối

Dạ Thần Dực
C.585 giờ trước
Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
C.1025 giờ trước
Đích Nữ Vương Phi
C.1845 giờ trước
Độc Sủng Manh Phi

Độc Sủng Manh Phi

Ngư Gia Điện Hạ
C.625 giờ trước
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Phong Hà Du Nguyệt
C.1366 giờ trước
Tướng Quân Sủng Thê

Tướng Quân Sủng Thê

Ngọc Tịnh Cam Lộ
C.906 giờ trước
Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

Nhị Nguyệt Liễu
Q.2-C.356 giờ trước
Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
C.2396 giờ trước
Chỉ Nhiễm Thành Hôn
C.186 giờ trước
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
C.496 giờ trước
Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Phong Tử Tam Tam
C.526 giờ trước
Trí Thức Lưu Manh

Trí Thức Lưu Manh

Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh
C.66 giờ trước