List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Đoạn Tình Kết

Đoạn Tình Kết

20

Chương 104

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

27983

Quyển 4 - Chương 126

Mơ Ước Hậu Vị

Mơ Ước Hậu Vị

80840

Chương 49

Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

135090

Chương 89

Chính Lăng Vương Phi

Chính Lăng Vương Phi

192633

Chương 67