List tiểu thuyết truyện ngôn tình hay đã hoàn và nhiều truyện mới cập nhật, ngược, sủng, hiện đại, cổ đại, full trên trang đọc truyện ngôn tình hàng đầu Việt Nam.

Vũ Dạ Kỳ Đàm

Vũ Dạ Kỳ Đàm

7300

Quyển 17 - Chương 152

Ta Bị Ép Buộc

Ta Bị Ép Buộc

1220

Chương 20

Xin Hãy Quên Em Đi

Xin Hãy Quên Em Đi

750

Chương 17

Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

10580

Chương 181

Độc Gia Sủng Hôn

Độc Gia Sủng Hôn

82950

Chương 474

Vị Vãn

Vị Vãn

1000

Chương 66

Mị Cốt Thiên Thành

Mị Cốt Thiên Thành

2490

Chương 52

Vạn Kiếp Yêu

Vạn Kiếp Yêu

200

Chương 22

Chị Gái Yêu Tôi

Chị Gái Yêu Tôi

740

Quyển 1 - Chương 59

Cúc Trắng Trong Mưa

Cúc Trắng Trong Mưa

3800

Chương 81