Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Tướng Minh

Tướng Minh

90735

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

95129

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22316

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114706

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48348

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130180

Quyển 4 - Chương 15

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1754658

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

279081

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

279877

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225404

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

224762

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76293

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

900480

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16590

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

427863

FULL

Quan Thương

Quan Thương

226845

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64308

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78655

Chương 110

Đường Chuyên

Đường Chuyên

1077349

FULL

Tịch Mịch

Tịch Mịch

39775

FULL