Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

276557

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1047880

Chương 830

Tướng Minh

Tướng Minh

90885

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

95239

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22396

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114806

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48448

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130350

Quyển 4 - Chương 15

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1759818

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

280531

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

280407

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225714

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225162

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76383

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

901970

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

428533

FULL

Quan Thương

Quan Thương

227325

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64398

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78695

Chương 110

Đường Chuyên

Đường Chuyên

1080649

FULL

Tịch Mịch

Tịch Mịch

40015

FULL