Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên

3910

Chương 457

Đế Trụ

Đế Trụ

16628

Chương 107

Thâu Hương

Thâu Hương

5518

Chương 39

Thiên Tống

Thiên Tống

88118

Chương 268

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

2800

Quyển 1 - Chương 40

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

900

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

81629

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

207284

Chương 146

Quyền Bính

Quyền Bính

1180

Chương 24

Tần Giản

Tần Giản

830

Chương 26

Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38821

Chương 45

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

2560

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27812

Chương 18

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

1230

Chương 25

Đế Yến

Đế Yến

247913

FULL

Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

87556

Quyển 5 - Chương 6

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

555648

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

171181

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6366

Chương 20

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

70319

Chương 55