Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Đế Trụ

Đế Trụ

16308

Chương 107

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên

3270

Chương 456

Thâu Hương

Thâu Hương

5298

Chương 39

Thiên Tống

Thiên Tống

87808

Chương 268

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

2430

Quyển 1 - Chương 40

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

720

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

80599

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

206864

Chương 146

Quyền Bính

Quyền Bính

1060

Chương 24

Tần Giản

Tần Giản

780

Chương 26

Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38801

Chương 45

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

2290

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27632

Chương 18

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

1140

Chương 25

Đế Yến

Đế Yến

247223

FULL

Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

87346

Quyển 5 - Chương 6

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

554628

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170951

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6286

Chương 20

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

70229

Chương 55

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

276067

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1046560

Chương 830