Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Thiên Tống

Thiên Tống

87058

Chương 250

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên

2410

Chương 452

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

1960

Quyển 1 - Chương 40

Thâu Hương

Thâu Hương

4748

Chương 35

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

470

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

78989

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

206264

Chương 146

Quyền Bính

Quyền Bính

860

Chương 24

Tần Giản

Tần Giản

700

Chương 26

Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38721

Chương 45

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

1920

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27382

Chương 18

Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

1040

Chương 25

Đế Yến

Đế Yến

246133

FULL

Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

87116

Quyển 5 - Chương 6

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

553088

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170641

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6186

Chương 20

Đế Trụ

Đế Trụ

16088

Chương 68

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

70109

Chương 55

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

275427

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1044760

Chương 830