Thể loại truyện lịch sử kể về các thời đại trước kia của thế giới, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời, những bản hùng ca.

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên

1140

Chương 428

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

160

Chương 5

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

77129

Quyển 10 - Chương 369

Đông Cung Chi Chủ

Đông Cung Chi Chủ

205724

Chương 146

Iraq Phong Vân

Iraq Phong Vân

1650

Quyển 1 - Chương 37

Quyền Bính

Quyền Bính

660

Chương 24

Tần Giản

Tần Giản

580

Chương 26

Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38651

Chương 45

Trí Tuệ Đại Tống

Trí Tuệ Đại Tống

1590

Quyển 1 - Chương 20

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

27182

Chương 18

Thiên Tống

Thiên Tống

86508

Chương 242

Đế Yến

Đế Yến

245213

FULL

Thâu Hương

Thâu Hương

4368

Chương 31

Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

86946

Quyển 5 - Chương 6

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

552048

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

170391

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6086

Chương 20

Đế Trụ

Đế Trụ

15958

Chương 68

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

69949

Chương 55

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

274847

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1043230

Chương 830