Tam Quốc Vương Giả

Tam Quốc Vương Giả

37967

Chương 107

Đàn Tu

Đàn Tu

14457

Chương 9

Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

329895

Chương 394

Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh

22919

Quyển 1 - Chương 15

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

194499

Chương 381

Song Kiếm

Song Kiếm

215326

FULL

Kinh Đào

Kinh Đào

7871

Quyển 1 - Chương 7

Phiêu Bạt Giang Hồ

Phiêu Bạt Giang Hồ

15558

Quyển 1 - Chương 8

Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

413525

FULL

Chư Thiên Tế

Chư Thiên Tế

43274

Chương 35

Vũ Vương

Vũ Vương

1230637

FULL

Hokage Chi Uchiha Akira

Hokage Chi Uchiha Akira

73733

Chương 60

Quan Môn

Quan Môn

508290

FULL

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

123373

Chương 153

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

38809

Quyển 1 - Chương 15

Lang Nha Bảng

Lang Nha Bảng

88849

Drop

Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

48007

Chương 27