Danh sách truyện kiếm hiệp online hay và mới nhất được tuyển trọn từ những truyện kiếm hiệp đặc sắc như Cổ Long, Kim Dung, Ưu Đàm Hoa, Vô Danh.

Tướng Minh

Tướng Minh

90915

Chương 219

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22406

Quyển 1 - Chương 55

Thiên Xuyên Tuyết

Thiên Xuyên Tuyết

19705

Chương 15

Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

435882

Quyển 4 - Chương 395

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

18945

Quyển 1 - Chương 20

Quỷ Thủ

Quỷ Thủ

30376

FULL

Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

143182

Chương 188

Huyền Linh Thiên Hạ

Huyền Linh Thiên Hạ

19360

Chương 12

Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

113263

Quyển 1 - Chương 31

Bách Dạ Ký

Bách Dạ Ký

24951

FULL

Tam Quốc Vương Giả

Tam Quốc Vương Giả

37777

Chương 107

Đàn Tu

Đàn Tu

14397

Chương 9

Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

328705

Chương 394

Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

9878

Chương 7

Ma Ngân

Ma Ngân

974376

FULL

Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh

21839

Quyển 1 - Chương 15

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

191899

Chương 381

Song Kiếm

Song Kiếm

214196

FULL