Danh sách truyện kiếm hiệp online hay và mới nhất được tuyển trọn từ những truyện kiếm hiệp đặc sắc như Cổ Long, Kim Dung, Ưu Đàm Hoa, Vô Danh.

Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

434992

Quyển 4 - Chương 395

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

18925

Quyển 1 - Chương 20

Quỷ Thủ

Quỷ Thủ

29856

FULL

Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

143042

Chương 188

Huyền Linh Thiên Hạ

Huyền Linh Thiên Hạ

19320

Chương 12

Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

113063

Quyển 1 - Chương 31

Bách Dạ Ký

Bách Dạ Ký

24741

FULL

Tam Quốc Vương Giả

Tam Quốc Vương Giả

37707

Chương 107

Đàn Tu

Đàn Tu

14357

Chương 9

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1224213

Quyển 5 - Chương 840

Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

328355

Chương 394

Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

9828

Chương 7

Ma Ngân

Ma Ngân

972466

FULL

Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh

21699

Quyển 1 - Chương 15

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

191749

Chương 381

Song Kiếm

Song Kiếm

213496

FULL

Kinh Đào

Kinh Đào

7871

Quyển 1 - Chương 7

Phiêu Bạt Giang Hồ

Phiêu Bạt Giang Hồ

15308

Quyển 1 - Chương 8

Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

402095

FULL