Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

Kiếm hiệpPhiêu Linh Huyễn113543Quyển 1 - Chương 31
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

2820

Chương 76

Long Phù

Long Phù

29710

Chương 1022

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

638134

Chương 917

Hiệp Hành Thiên Hạ

Hiệp Hành Thiên Hạ

6592

Quyển 2 - Chương 6

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1262123

Quyển 5 - Chương 840

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

1880

Chương 39

Ma Ngân

Ma Ngân

993626

FULL

Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

8170

Chương 38

Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

5710

Chương 29

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

640

Quyển 6 - Chương 2

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

89929

Quyển 12 - Chương 409

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

739000

Quyển 4 - Chương 430

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7290953

FULL

Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

1070

Chương 9

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

6950

Chương 109

Hắc Ám Văn Minh

Hắc Ám Văn Minh

114357

Quyển 8 - Chương 122