Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

Kiếm hiệpPhiêu Linh Huyễn113533Quyển 1 - Chương 31
Long Phù

Long Phù

25450

Chương 987

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

6120

Chương 106

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1240763

Quyển 5 - Chương 840

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

1900

Chương 64

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

632744

Chương 900

Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

4910

Chương 26

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

729660

Quyển 4 - Chương 429

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7246893

FULL

Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

7790

Chương 35

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

86819

Quyển 10 - Chương 395

Hắc Ám Văn Minh

Hắc Ám Văn Minh

113757

Quyển 8 - Chương 122

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

1770

Chương 34

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

22290

Chương 142

Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

720

Chương 7

Bá Khí

Bá Khí

887443

FULL

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6300531

Chương 1753

Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

135980

Chương 2151

Vong Ưu

Vong Ưu

2860

FULL