Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

Kiếm hiệpPhiêu Linh Huyễn113483Quyển 1 - Chương 31
Long Phù

Long Phù

23770

Chương 957

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

630334

Chương 881

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1233113

Quyển 5 - Chương 840

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

5420

Chương 80

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

82909

Quyển 10 - Chương 381

Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

7200

Chương 33

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7228763

FULL

Hắc Ám Văn Minh

Hắc Ám Văn Minh

113507

Quyển 8 - Chương 122

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

1230

Chương 34

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

1700

Chương 34

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

724730

Quyển 4 - Chương 420

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

21740

Chương 142

Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

660

Chương 7

Bá Khí

Bá Khí

885283

FULL

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6289191

Chương 1753

Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

4710

Chương 25

Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

130930

Chương 2151

Vong Ưu

Vong Ưu

2800

FULL

 Võ Lâm Tĩnh Hải

Võ Lâm Tĩnh Hải

8114

Quyển 1 - Chương 52

Linh Phi Kinh

Linh Phi Kinh

57355

Quyển 3 - Chương 13

Cận Chiến Pháp Sư

Cận Chiến Pháp Sư

44714

Quyển 2 - Chương 90