Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

Kiếm hiệpPhiêu Linh Huyễn113543Quyển 1 - Chương 31
Long Phù

Long Phù

29200

Chương 1017

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

637494

Chương 915

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1259193

Quyển 5 - Chương 840

Hiệp Hành Thiên Hạ

Hiệp Hành Thiên Hạ

6572

Quyển 2 - Chương 5

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

2650

Chương 73

Đam Mỹ: Hoàng Cung

Đam Mỹ: Hoàng Cung

1880

Chương 39

Ma Ngân

Ma Ngân

991646

FULL

Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

8160

Chương 38

Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

5630

Chương 29

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

600

Quyển 6 - Chương 2

Mật Thám Phong Vân (New)

Mật Thám Phong Vân (New)

89599

Quyển 12 - Chương 409

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

737840

Quyển 4 - Chương 430

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7285943

FULL

Đại Ác Nhân

Đại Ác Nhân

1050

Chương 9

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

6860

Chương 109

Hắc Ám Văn Minh

Hắc Ám Văn Minh

114277

Quyển 8 - Chương 122

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

23160

Chương 142