Trận Chiến Thái Bình Dương
C.183 năm trước
Thái Cực Biến
C.313 năm trước
Bậc Thầy Phản Diện

Bậc Thầy Phản Diện

Dã Sơn Hắc Trư
Q.1-C.593 năm trước
Tiểu Binh Truyền Kỳ
Q.14-C.2223 năm trước
Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười
FULL3 năm trước
Vĩnh Dạ Quân Vương

Vĩnh Dạ Quân Vương

Yên Vũ Giang Nam
Q.1-C.194 năm trước
Đại Vũ Trụ Thời Đại
Q.7-C.284 năm trước
Dị Nhân

Dị Nhân

Võ Nghĩa Trần
C.434 năm trước
Vô Danh Đại Lục
Drop4 năm trước
Trò Chơi

Trò Chơi

Tử Tiêu
C.484 năm trước
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Lăng Thục Phân
FULL4 năm trước
Thủy Triều Đen

Thủy Triều Đen

Andrew Gross
FULL4 năm trước
Hành Trình Huyền Thoại
FULL4 năm trước
 Tinh Tế Giang Hồ

Tinh Tế Giang Hồ

La Bá Đạo
C.144 năm trước
Sao Đen

Sao Đen

Triệu Huấn
FULL4 năm trước
Luân Hồi

Luân Hồi

Hải Đồng
FULL4 năm trước
Buổi Đầu Của Bình Minh
FULL4 năm trước
Hoả Diễm Phiên Thiên
FULL4 năm trước
Bàn Tay Thần

Bàn Tay Thần

Vô Song Linh
FULL4 năm trước
Tan Biến Thời Không
Drop4 năm trước
Sứ Mệnh Của Vì Sao
FULL4 năm trước
Kẻ Săn Giấc Mơ
Drop5 năm trước
Hi Linh Đế Quốc

Hi Linh Đế Quốc

Viễn Đồng
Drop5 năm trước
Gian Khách

Gian Khách

Miêu Nị
FULL5 năm trước
Thuẫn Kích

Thuẫn Kích

Cửu Hanh
Drop5 năm trước
Thiên Địa Quyết

Thiên Địa Quyết

Tâm Mộng Vô Ngân
Drop5 năm trước
Cơ Động Phong Bạo

Cơ Động Phong Bạo

Khô Lâu Tinh Linh
Drop5 năm trước
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
FULL5 năm trước
Vô Hạn Ma Biến
Drop5 năm trước