Thể loại truyện Khoa Huyễn với những tình tiết lâm ly bi đát và những phút giây hồi hộp quấn hút người đọc cũng như những nhân vật xử lý tài tình.

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

214939

Quyển 11 - Chương 17

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

34723

Quyển 5 - Chương 188

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

2770

Chương 98

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21080

Quyển 3 - Chương 5

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

20236

Chương 148

Tử Vong Khai Đoan

Tử Vong Khai Đoan

71951

Quyển 5 - Chương 59

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

79768

Chương 100

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

42646

Chương 85

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

2340

Chương 30

Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế

231307

Quyển 7 - Chương 330

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

278016

Quyển 8 - Chương 58

Ngục Thánh

Ngục Thánh

158700

Quyển 3 - Chương 142

Không Giới Hạn

Không Giới Hạn

380

Chương 77

Vật Chủ

Vật Chủ

1190

FULL

Sword Art Online

Sword Art Online

940

Quyển 3 - Chương 13

Mối Hận

Mối Hận

990

Chương 23

Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

122345

Quyển 4 - Chương 35

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

122229

Quyển 4 - Chương 23