Thể loại truyện Khoa Huyễn với những tình tiết lâm ly bi đát và những phút giây hồi hộp quấn hút người đọc cũng như những nhân vật xử lý tài tình.

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

217579

Quyển 12 - Chương 11

Cảm Nhiễm Thể

Cảm Nhiễm Thể

440

Chương 82

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

38263

Quyển 5 - Chương 203

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21740

Quyển 3 - Chương 10

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

283156

Quyển 8 - Chương 122

Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế

235637

Quyển 7 - Chương 352

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

3230

Chương 35

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

20566

Chương 162

Number 9

Number 9

390

FULL

Tử Vong Khai Đoan

Tử Vong Khai Đoan

72451

Quyển 5 - Chương 63

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

3670

Chương 100

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

80298

Chương 100

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

43016

Chương 85

Ngục Thánh

Ngục Thánh

159170

Quyển 3 - Chương 142

Không Giới Hạn

Không Giới Hạn

380

Chương 77

Vật Chủ

Vật Chủ

1650

FULL

Sword Art Online

Sword Art Online

1230

Quyển 3 - Chương 13

Mối Hận

Mối Hận

1010

Chương 23

Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

122895

Quyển 4 - Chương 35