Thể loại truyện Khoa Huyễn với những tình tiết lâm ly bi đát và những phút giây hồi hộp quấn hút người đọc cũng như những nhân vật xử lý tài tình.

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

279016

Quyển 8 - Chương 68

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

216049

Quyển 11 - Chương 26

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

36353

Quyển 5 - Chương 196

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

2760

Chương 33

Tử Vong Khai Đoan

Tử Vong Khai Đoan

72251

Quyển 5 - Chương 63

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

3290

Chương 100

Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế

233787

Quyển 7 - Chương 349

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

20396

Chương 153

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21420

Quyển 3 - Chương 7

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

80018

Chương 100

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

42846

Chương 85

Ngục Thánh

Ngục Thánh

158930

Quyển 3 - Chương 142

Không Giới Hạn

Không Giới Hạn

380

Chương 77

Vật Chủ

Vật Chủ

1420

FULL

Sword Art Online

Sword Art Online

1160

Quyển 3 - Chương 13

Mối Hận

Mối Hận

1000

Chương 23

Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

122595

Quyển 4 - Chương 35

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

122349

Quyển 4 - Chương 23