Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

103493

Quyển 3 - Chương 78

Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

33775

Chương 56

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

240

Chương 60

Nhật Ký Vô Diện

Nhật Ký Vô Diện

1130

Chương 16

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

18814

Chương 679

Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

220

Chương 11

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

46874

Chương 209

Phi Tuyết Mộng Hoa

Phi Tuyết Mộng Hoa

1400

Chương 53

Trần Khinh Yên

Trần Khinh Yên

140

Chương 8

Tinh Giới

Tinh Giới

101432

FULL

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

246677

Chương 3851

Vương Gia Này, Ta Muốn

Vương Gia Này, Ta Muốn

10938

Quyển 1 - Chương 35

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

17950

Chương 135

Cực Phẩm Thiên Kiêu

Cực Phẩm Thiên Kiêu

427757

Chương 203

Dao Hoan

Dao Hoan

220

Chương 10