Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

Tiêu Nhiên

Tiêu Nhiên

280

Chương 24

Chí Tôn Võ Thần

Chí Tôn Võ Thần

1110

Chương 11

Nhật Kí Thần Linh

Nhật Kí Thần Linh

2420

Chương 176

Lao Tù Ác Ma

Lao Tù Ác Ma

310

Quyển 1 - Chương 3

Đại Tiêu Cục

Đại Tiêu Cục

90

Chương 31

Dạ Huyết

Dạ Huyết

340

Chương 57

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

37094

Chương 89

Bạo Chúa

Bạo Chúa

5950

FULL

Chiến Vô Tận

Chiến Vô Tận

410

Chương 100

Sword Art Online

Sword Art Online

1210

Quyển 3 - Chương 13