Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

370

Chương 49

Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

1200

Chương 25

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

5390

Chương 112

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

67243

Quyển 4 - Chương 80

Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

330

Chương 11

Overlord

Overlord

9128

Quyển 11 - Chương 14

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

92645

Chương 73

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

150513

Chương 300

Rơi Xuống Dị Giới

Rơi Xuống Dị Giới

1260

Chương 37

His Eyes

His Eyes

470

FULL

Hoàng Hà Quỷ Quan

Hoàng Hà Quỷ Quan

670

Chương 17

Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

79188

Quyển 1 - Chương 67

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

35682

Chương 134

Học Viện Ma Pháp

Học Viện Ma Pháp

2150

Chương 20

Hồng Ma Cổ Ngọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

510

Chương 13

Khuynh Thế Thiên Tài

Khuynh Thế Thiên Tài

1105106

Chương 225

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

3880

Chương 100