Dục Uyển

Dục Uyển

21190

Chương 119

Quỷ Huyết

Quỷ Huyết

1240

FULL

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

930

Chương 72

Thú Tập

Thú Tập

1620

FULL

Ma Phi Khó Theo Đuổi

Ma Phi Khó Theo Đuổi

881961

Quyển 4 - Chương 300

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

22160

Quyển 3 - Chương 12

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

3847923

Chương 848

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quỷ Hô Bắt Quỷ

253590

Quyển 9 - Chương 17

Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

430

Chương 49

Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

1410

Chương 25

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

5710

Chương 112

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

70853

Quyển 4 - Chương 80

Overlord

Overlord

9228

Quyển 11 - Chương 14

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

93355

Chương 73

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

165553

Chương 300

Rơi Xuống Dị Giới

Rơi Xuống Dị Giới

1530

Chương 37

His Eyes

His Eyes

500

FULL