Quyền Tự Cơ Duyên
Drop4 năm trước
Vô Thường

Vô Thường

Mạc Mặc
FULL4 năm trước
Ma Thú Lãnh Chúa
FULL4 năm trước
Dị Giới Dược Sư

Dị Giới Dược Sư

Vô Sỉ Đạo Tặc
FULL4 năm trước
Thiên Ma Kiếm

Thiên Ma Kiếm

Vô Hận Bất Hối
Drop4 năm trước
Dị Thế Độc Y
Drop4 năm trước
Độc Giả Thứ 7
FULL5 năm trước
Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
FULL5 năm trước
Phi Thăng Chi Hậu

Phi Thăng Chi Hậu

Hoàng Phủ Kỳ
FULL5 năm trước
Vương Bài Pháp Thần

Vương Bài Pháp Thần

Cát Phong Băng
Drop5 năm trước
Vô Thượng Chân Ma

Vô Thượng Chân Ma

Hoàng Phủ Kỳ
Drop5 năm trước
Tài Quyết

Tài Quyết

Thất Thập Nhị Biên
Drop5 năm trước
Tinh Ngự

Tinh Ngự

Thất Nguyệt Hỏa
FULL5 năm trước
Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Thương Thiên Bạch Hạc
FULL5 năm trước
Vô Hạn Tiến Hóa

Vô Hạn Tiến Hóa

Thiên Thu Vô Ngân
Drop5 năm trước
Tử Vong Tuần Hoàn

Tử Vong Tuần Hoàn

Thiên Hạ Bá Xướng
FULL5 năm trước
Xuyên Thấu

Xuyên Thấu

Ryu Murakami
FULL5 năm trước
Dị Thế Thần Ma

Dị Thế Thần Ma

Lạc Diệp Vô Tình
Drop5 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư

Phong Lưu Pháp Sư

Phong Thái Lai
FULL5 năm trước
Linh La Giới

Linh La Giới

Dạ Thủy Hàn
FULL5 năm trước
Nhất Đẳng Gia Đinh

Nhất Đẳng Gia Đinh

Thuần Tình Tê Lợi Ca
Drop5 năm trước
Dị Giới Thú Y

Dị Giới Thú Y

Du Tạc Bao Tử
FULL5 năm trước
Ngạo Thị Thiên Địa
FULL5 năm trước
Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành
Drop5 năm trước
Linh Hồn Ác

Linh Hồn Ác

Maxime Chattam
FULL5 năm trước