Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Dị GiớiThanh Tử237363Chương 3021 tháng trước
7.1
Sát Thần

Sát Thần

Dị GiớiNghịch Thương Thiên1953152FULL2 tháng trước
7.5
Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

Dị GiớiMặc Tà Trần 346862Chương 1281 năm trước
9.3
Sủng Mị

Sủng Mị

Dị GiớiNgư Thiên Không1997251FULL1 năm trước
8.8
Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

Dị GiớiDạ Sắc Phóng Giả437802Quyển 4 - Chương 3951 năm trước
7.9
Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác

Dị GiớiYên Vũ Giang Nam93669Chương 2533 năm trước
8.2
Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

45504

Chương 983

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

354807

Chương 4207

Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

80

Quyển 1 - Chương 21

Phán Thần Hệ Thống

Phán Thần Hệ Thống

4670

Chương 354

Họa Dương

Họa Dương

470

Quyển 1 - Chương 20

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

35460

Chương 637

Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

12924

Quyển 1 - Chương 25

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1206534

Quyển 4 - Chương 162

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

51267

Chương 118

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

91933

Quyển 3 - Chương 8

Thiên Ý

Thiên Ý

7580

Quyển 1 - Chương 163

Lãng Khách Vô Danh

Lãng Khách Vô Danh

21873

Chương 86

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

4690

Chương 99