Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

17670

Chương 436

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

23064

Chương 734

Dục Uyển

Dục Uyển

17900

Chương 118

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

45357

Chương 94

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

1290

Quyển 3 - Chương 84

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2148271

Chương 1503

Thiên Ý

Thiên Ý

4770

Quyển 1 - Chương 128

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

89263

Quyển 2 - Chương 83

Họa Dương

Họa Dương

160

Quyển 1 - Chương 6

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1138474

Quyển 4 - Chương 140

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

860

Chương 72

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

267467

Chương 3856

Thú Tập

Thú Tập

850

FULL

Ma Phi Khó Theo Đuổi

Ma Phi Khó Theo Đuổi

878261

Quyển 4 - Chương 300

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21990

Quyển 3 - Chương 12

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

3807253

Chương 848

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quỷ Hô Bắt Quỷ

253070

Quyển 9 - Chương 17

Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

370

Chương 49

Vampire's Land

Vampire's Land

490

Chương 20