Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

290

Chương 62

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

19114

Chương 682

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

62663

Quyển 4 - Chương 80

Thiên Ý

Thiên Ý

3800

Quyển 1 - Chương 112

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

14510

Chương 365

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

44257

Chương 93

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

88663

Quyển 2 - Chương 81

Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

240

Chương 11

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2139891

Chương 1481

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1129554

Quyển 4 - Chương 140

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21740

Quyển 3 - Chương 10

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

247907

Chương 3851

Overlord

Overlord

8888

Quyển 11 - Chương 14

Dục Uyển

Dục Uyển

15210

Chương 114

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

4740

Chương 109

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

91785

Chương 73

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

139803

Chương 300

Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

840

Chương 23

Ma Phi Khó Theo Đuổi

Ma Phi Khó Theo Đuổi

874641

Quyển 4 - Chương 292