Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

1700

Chương 80

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

23100

Chương 536

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

32734

Chương 861

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

47807

Chương 101

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2175771

Chương 1553

Thiên Ý

Thiên Ý

6060

Quyển 1 - Chương 150

Vampire's Land

Vampire's Land

1200

Chương 32

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

90323

Quyển 3 - Chương 1

Sát Thần

Sát Thần

1930872

FULL

Bạch Dạ Nguyệt

Bạch Dạ Nguyệt

830

Chương 6

Dục Uyển

Dục Uyển

23640

Chương 128

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

3220

Quyển 1 - Chương 31

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1165324

Quyển 4 - Chương 142

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

2610

Quyển 4 - Chương 110

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

970

Chương 75