Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Dị GiớiThanh Tử275473Chương 3024 tuần trước
7.1
Sát Thần

Sát Thần

Dị GiớiNghịch Thương Thiên1961612FULL3 tháng trước
7.5
Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

Dị GiớiMặc Tà Trần 348172Chương 1281 năm trước
9.1
Sủng Mị

Sủng Mị

Dị GiớiNgư Thiên Không2001441FULL1 năm trước
8.8
Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

Dị GiớiDạ Sắc Phóng Giả438372Quyển 4 - Chương 3952 năm trước
7.9
Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác

Dị GiớiYên Vũ Giang Nam94089Chương 2533 năm trước
7.7
Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

52544

Chương 1049

Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

50

Chương 39

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

42200

Chương 687

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1228854

Quyển 4 - Chương 169

Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

320

Quyển 1 - Chương 46

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

383797

Chương 4413

Họa Dương

Họa Dương

810

Quyển 1 - Chương 24

Thiên Ý

Thiên Ý

8230

Quyển 1 - Chương 169

Phán Thần Hệ Thống

Phán Thần Hệ Thống

9410

Chương 371

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

241514

Chương 110

Lãng Khách Vô Danh

Lãng Khách Vô Danh

22513

Chương 90

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

92703

Quyển 3 - Chương 11

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

52747

Chương 121