Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

219737

Chương 3594

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

14734

Chương 615

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2128451

Chương 1459

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

3550

Chương 95

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

87853

Quyển 2 - Chương 77

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1117794

Quyển 4 - Chương 139

Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

270

Chương 14

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

35202

Chương 133

Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

77318

Quyển 1 - Chương 67

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

12310

Chương 347

Hồng Ma Cổ Ngọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

440

Chương 13

Khuynh Thế Thiên Tài

Khuynh Thế Thiên Tài

1097416

Chương 225

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

3760093

Chương 846

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

3290

Chương 100

Hoàng Hà Quỷ Quan

Hoàng Hà Quỷ Quan

370

Chương 15

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

90385

Chương 72

Cường Thế Tuyết Sát

Cường Thế Tuyết Sát

150

Quyển 1 - Chương 5

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

43267

Chương 88