Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

20640

Chương 486

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2163851

Chương 1528

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

29044

Chương 798

Thiên Ý

Thiên Ý

5620

Quyển 1 - Chương 140

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

89913

Quyển 2 - Chương 87

Họa Dương

Họa Dương

260

Quyển 1 - Chương 8

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

46827

Chương 97

Đế Vương Mộng

Đế Vương Mộng

100

Chương 5

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1154094

Quyển 4 - Chương 141

Hồng Ma Cổ Ngọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

580

Chương 14

Vampire's Land

Vampire's Land

1010

Chương 27

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

235034

Chương 106

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

2330

Quyển 4 - Chương 101

Sát Thần

Sát Thần

1918602

FULL

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

299427

Chương 3864

Long Đế

Long Đế

1330

Chương 29

Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

400

Chương 13

Naruto

Naruto

440

Chương 4