Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

193027

Chương 3082

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1105554

Quyển 4 - Chương 132

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2118311

Chương 1434

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

10290

Chương 332

Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

6480

Chương 169

Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

75408

Quyển 1 - Chương 64

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

42737

Chương 88

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

229074

Chương 103

Đan Khí Thần Tôn

Đan Khí Thần Tôn

21896

Chương 88

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

2770

Chương 98

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

12544

Chương 543

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

21080

Quyển 3 - Chương 5

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

386020

Quyển 6 - Chương 1

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

88995

Chương 71

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

87153

Quyển 2 - Chương 69

Hộ Vệ Nữ Thần

Hộ Vệ Nữ Thần

120

Chương 9

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

51433

Quyển 4 - Chương 23

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

34602

Chương 129

Dục Uyển

Dục Uyển

11030

Chương 68