Thiên Hạ

Thiên Hạ

Dị GiớiCao Nguyệt491967FULL2 tuần trước
6.5
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Dị GiớiThanh Tử307023Chương 3022 tháng trước
7.1
Sát Thần

Sát Thần

Dị GiớiNghịch Thương Thiên1969942FULL4 tháng trước
7.5
Tà Băng Ngạo Thiên

Tà Băng Ngạo Thiên

Dị GiớiMặc Tà Trần 349472Chương 1281 năm trước
9.1
Sủng Mị

Sủng Mị

Dị GiớiNgư Thiên Không2004731FULL2 năm trước
8.8
Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

Dị GiớiDạ Sắc Phóng Giả438982Quyển 4 - Chương 3952 năm trước
7.9
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

415067

Chương 4760

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

60514

Chương 1111

Ác Ma Tái Suất

Ác Ma Tái Suất

5960

Chương 46

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1244034

Quyển 4 - Chương 172

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

48650

Chương 720

Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

750

Quyển 1 - Chương 69

Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

540

Chương 95

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

246204

Chương 120

Họa Dương

Họa Dương

990

Quyển 1 - Chương 28

Phán Thần Hệ Thống

Phán Thần Hệ Thống

11440

Chương 374

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

93293

Quyển 3 - Chương 13

Thiên Hạ

Thiên Hạ

491967

FULL

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

53677

Chương 123