• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao Bằng gật gật đầu nói: “Ngoại môn Linh Điệp tông, tổng cộng có mười ba cái ngoại viện, trong đó ngoại viện tốt nhất chính là Thanh Tịnh các, Thải Chức đường, còn có Tĩnh Hương trù!

Thanh Tịnh các là phụ trách toàn bộ công tác quét tước vận chuyển môn phái, trong môn công tác quét tước Tử Dương nhai, Tiềm Long lâm, đều là Thanh Tịnh các phụ trách, nơi đó đều là môn phái phúc địa, vô số đệ tử nội môn ở đó tu luyện, bọn họ tùy tay lộ ra điểm gìdđó, liền đủ để chúng ta sống, có thể nói ưu việt vô số, ngoại lao nhiều hơn.

Lại nói tới Thải Chức đường, phụ trách công tác thu thập tài liệu Thải Điệp Y đặc sản môn phái, ở trong đó cũng có các loại ưu việt, gần với Thanh Tịnh các.

Một cái cuối cùng chính là Tĩnh Hương trù, chính là gieo trồng linh điền, nấu cơm, ngoại viện dược trai, đầu bếp đều là ăn tới cao lớn vạm vỡ, đây là ngoại viện công tác tốt thứ ba”.

Lúc này Lạc Hân rút thăm, rút ra một cái Ngự Thú trai, Lạc Minh rút thăm rút ra một cái Đan Hỏa phòng, Lạc Lan rút thăm rút ra một cái Luyện Kim đường!

Cao Bằng tiếp tục nói: “Ngự Thú trai chính là ngoại viện bắt, nuôi dưỡng linh thú trong môn, thu hoạch nhiều, hơn nữa mệt chết được, bất quá có thể trước được ổ linh điệp tốt nhất, đối với về tu luyện sau rất có ưu việt.

Đan Hỏa phòng nọ chính là ngoại viện phụ trách thu thập linh thảo, luyện chế đan dược! Luyện Kim đường chính là ngoại viện chuyên môn phụ trách tìm mỏ, lấy quặng, luyện khí. Ngoại viện này đều được, ài, trong mười ba ngoại viện, kém nhất chính là Thoát Xá viện này của ta!”

Lúc này Lạc Ly bắt đầu rút thăm, hắn đưa tay tiến vào trong kim bình, đụng đến vô số trúc ký, tùy tay lấy ra một cái, vừa thấy:

“Thoát Xá viện!”

Lão giả ghi lại: “Lạc Ly, Thoát Xá viện!”

Lạc Ly cau mày, đối với Cao Bằng nói:

“Hai ta cùng một chỗ! Thoát Xá viện đến cùng là làm cái gì?”

Cao Bằng nhìn thấy cái này, tựa cười mà không cười nói:

“Sư huynh, chúng ta cùng nhau lăn lộn, về sau huynh chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn!

Thoát Xá viện chính là lò sát sinh, trong môn chăn nuôi đào tạo linh thú, đều từ đồ tể chúng ta, phân giải, các loại tài liệu cho Thải chức đường làm y, cốt nhục giao cho Tĩnh hương trù nấu cơm!

Chúng ta chính là đồ tể, đây là địa phương mệt nhất, bẩn nhất, không có lợi nhuận nhất! Bất quá...”

Lạc Ly nói: “Bất quá cái gì?”

Cao Bằng nói: “Bất quá, nơi đó quá khổ. Sư huynh cảnh giới cao, đều điều đi rồi, cao nhất cũng chính là sư huynh luyện khí tứ trọng, phòng trống tinh xá vô số, không cần giống địa phương khác, cần xếp hàng phân phòng.

Hơn nữa đối với sư huynh còn có một cái ưu việt, nơi đó không có sư huynh thực lực cao, sẽ không quá đen, phúc lợi môn phái ít nhất có thể bảo trụ một nửa!”

Lúc này Lạc Phong rút thăm, rút ra một cái Vân Du Khách, nhìn thấy cái này, đám người Cao Bằng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn tựa như xem một người chết, nhưng mà ai cũng không nói gì thêm.

Lúc này lão giả nọ nói: “Tốt lắm, các ngươi địa phương đều đã có, dựa theo chỉ dẫn trên lệnh bài, đều tự đi ngoại viện tương ứng của mình báo tin đi.

Tu luyện cho tốt, nhớ kỹ, trong vòng một năm, còn không thể khí xông cửu quan, mở khí hải, vậy chỉ có thể bị trục xuất ngoại môn! Đến lúc đó, cũng không nên khóc!

Mặt khác đầu tháng sau, trong môn ban ân, Tĩnh Hương trù buổi tối cử hành yến tạ ơn, cũng đừng quên tham gia, một tháng đã có thể một lần!”

Mọi người cùng nhau hành lễ nói: “Vâng, đa tạ chỉ điểm, đệ tử cáo lui!”

Nói xong, mọi người rời khỏi, đi ra ngoài đại điện, đều tự xuất ra lệnh bài môn phái, dựa theo chỉ dẫn bên trên, đều tự đi tới chỗ ngoại môn của mình.

Mọi người nhất nhất tách ra, dù sao đều ở tại ngoại môn, có thể tùy ý gặp lại, không phải cái sinh ly tử biệt gì, đều tự tán đi.

Lạc Ly cùng Cao Bằng một đường, đi ra rất xa, Cao Bằng thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói:

“Sự tình của chúng ta ở bên ngoài, trưởng lão kia đều biết hết!

Lạc Ly sửng sốt nói: “Làm sao mà biết?”

Cao Bằng nói: “Vân Du Khách nọ, chính là hành tẩu bên ngoài, thám thính tình báo, cần ở bên ngoài đi lại, cùng tán tu tiếp xúc, nơi nơi xem xét.

Đến lúc đó tiểu tử nọ sẽ biết tả đạo đại biểu cho cái gì, sẽ biết chính mình sai có bao nhiêu lợi hại.

Việc này, thật ra chúng ta đều tiếp không được, chỉ có đã ngoài luyện khí tứ trọng mới có thể nhận được, tiểu tử này xong đời rồi, nơi nơi xem xét, nào có khả năng tu luyện, trong vòng một năm, không thể khí xông cửu quan, mở khí hải, sẽ bị trục xuất ngoại môn.

Xem ra hắn nhiều chuyện, bị chấp sự nghe được, còn không thiệt tình sám hối, cho nên bị trừng phạt!”

Lạc Ly cũng sửng sốt nói: “Ác như vậy!”

Cao Bằng nói: “Chính là như thế, tiên lộ đã tuyệt, đây là tu tiên giới, một cái vô ý, vạn kiếp bất phục!”

Lạc Ly lắc đầu, hắn cùng Cao Bằng dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bước nhanh về phía trước, xa xa tránh đi nơi đó.

Dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bọn họ đi vào trước cửa một tòa thạch lâu, chỉ thấy trên thạch lâu viết Thoát Xá viện.

Hai người gõ cửa, sau đó cung kính tiến vào, chỉ thấy bên trong có một đại hán, ngồi ở chỗ đó uống rượu, mơ mơ màng màng, đại hán này đầu lớn, cổ thô, một đôi mi thô, mồm to như bồn máu, nhìn thấy hai người bọn họ, đại hán nọ nói:

“Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Mới nhận được môn phái thông báo, nói Thoát Xá viện chúng ta mới tới hai tiểu tử, chính là các ngươi!”

Lạc Ly hành lễ nói: “Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Ra mắt sư huynh, tại hạ Lạc Ly có lễ!”

Cao Bằng cũng theo sát sau đó, hành lễ!

Đại hán cười nói: “Hy vọng các ngươi có thể chịu được vài ngày, ta gọi là Tư Đồ Nhã! Nhị chấp sự Thoát Xá viện, Luyện khí kì tứ trọng!

Đi thôi, ta đưa các ngươi đi tới đường báo tin!”

Cao Bằng chần chờ hỏi: “Nơi này không phải sao?”

Tư Đồ Nhã ha ha cười nói: “Nơi này sao có thể là địa phương thôi tha kia của Thoát Xá viện!”

Nói xong mang theo hai người Lạc Ly đi hướng hậu viện, chỉ thấy hậu viện có bảy tám con linh thú kỳ dị, linh thú này xem qua giống như một con sâu lông cùng ốc sên kết hợp thể, đem vỏ một con ốc sên đặt ở trên lưng sâu lông.

Thân thể linh thú giống như sâu lông này, dài ước chừng một trượng, rộng một thước, vỏ ốc sên nọ chừng ba thước, linh thú đầu cao lên, lại là đầu ngựa! Nhìn vô cùng kỳ dị.

Lạc Ly lần đầu nhìn thấy loại linh thú kỳ dị này, xem trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Nhã nọ ha ha cười nói:

“Không cần ngạc nhiên, đây là đà thú chăn nuôi trong môn, tục xưng Thảo Nê Mã, bằng không chỉ hai người các ngươi đi đến ngoại môn cũng cần nửa ngày, mau mau đi lên!”

Nói xong, hắn nhảy lên vỏ ốc sên một đà thú, Lạc Ly cũng nhảy lên trên vỏ ốc sên của một con, xác thực ổn, Lạc Ly ngồi xuống, chặt chẽ bất động.

Cao Bằng run rẩy cũng đi lên, Tư Đồ Nhã gầm nhẹ một tiếng, ba đà thú hướng về phương xa phóng đi.

Lạc Ly chậm rãi cảm thụ, đà thú này tốc độ không thua gì tuấn mã, hơn nữa ngồi ở trên vỏ mười phần vững vàng, mấu chốt nhất là, đà thú phương pháp tiến tới chính là một lủi một dựng, nhảy một trượng, căn bản không cần đường, ở trong quần sơn trùng điệp, như đi đất bằng, qua khe núi, lên đỉnh núi, xuyên núi rừng, vô cùng thoải mái.

Lạc Ly không ngừng gật đầu, thứ tốt, thứ tốt!

Tư Đồ Nhã nói: “Không tệ chứ, đây là linh thú đặc hữu Linh Điệp tông chúng ta, chuyên môn để cho đệ tử ngoại môn không biết phi hành chúng ta sử dụng, nghe nói đà thú chính là từ linh điệp Tà nguyệt bích thổ điệp tiến hóa mà ra, dùng rất là tốt!”

Đà thú xê dịch, rất nhanh vọt tới giữa sườn núi một ngọn núi, nơi đó từ xa nhìn lại, một đạo thác nước nổ vang xuống, nước chảy róc rách!

Vòng qua vòng lại, một mảng lâu vũ đình đài xuất hiện, nhìn đến nơi này, đà thú lập tức run rẩy, không dám đi mau, e ngại nơi đó.

Tư Đồ Nhã nói: “Nhìn thấy không, nơi đó chính là Thoát Xá viện chúng ta, Ngự Thú trai đưa tới linh thú, chúng ta phụ trách giết phân giải, sau đó tài liệu đưa đến Thải Chức đường làm y, cốt nhục giao cho Tĩnh Hương trù nấu cơm! Đây là công tác của các ngươi!”

Đà thú đi vào phía trước kiến trúc này, nghênh diện một cỗ khí tức nói không nên lời, xông vào mũi, không phải khí tức tanh hôi, nhưng mà đã có một loại hương vị tanh hôi khó ngửi, đây là một loại cảm ứng tâm linh!

Đây là vô số linh thú bị mổ giết, máu bắn ra, hí rên rĩ, ngàn vạn năm qua, vô số lệ khí, tích lũy ở đây, hình thành một loại mùi khó ngửi, là một loại mùi vô hình, thật ra mũi cũng không có ngửi được vị gì, nhưng mà tâm lý lại có thể cảm giác được, quản ngươi bịt mũi cũng sẽ ngửi được, cho nên rất ít có đệ tử nguyện ý đến đây!

Cao Bằng ngửi được mùi vị này, thiếu chút nữa ói ra, dùng sức bịt mũi, nhưng mà cuối cùng vẫn mở miệng, bắt đầu ói ra!

Lạc Ly chỉ hơi che mũi, hắn tinh tế thưởng thức, đây là hương vị giết chóc, đây là hương vị huyết dịch vô tận gắn kết phát ra, cái hương vị này Lạc Ly vô cùng quen thuộc!

Hắn dùng sức hấp thu mùi này, mở mồm to hô hấp, để cho chính mình thích ứng nơi này, cái hương vị này là rất khó ngửi, nhưng mà chính mình tạm thời chỉ có thể ở nơi này, không thể thay đổi nó, vậy thích ứng nó đi!

Ở lâu sẽ không ngửi thấy mùi, ở lâu sẽ không cảm giác thối.

Nếu hiện tại không thể thay đổi, vậy thích ứng nó! Bất quá thích ứng chỉ là tạm thời, đợi cho chính mình hoàn toàn thích ứng, thì sẽ thay đổi nó!

Nếu có thể thay đổi nơi này, tiêu tán lệ khí, giải trừ hận oán, cái oán niệm tích lũy mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm này, sẽ là bao nhiêu thiện công?!

Tư Đồ Nhã thấy được bộ dáng của Lạc Ly, thấp giọng nói: “Tiểu tử kia thú vị!”

Tư Đồ Nhã dẫn Lạc Ly xuyên qua cổng chào sơn môn cùng đình đón khách, tiến vào Thoát Xá viện ngoại viện, Tư Đồ Nhã dẫn theo bọn họ đi vào trước mặt một lão giả, lão giả này trên người mặc một cái trường bào xanh, râu dài ba thước, đầu đầy tóc bạc đội đạo kế, mặt lại giống như hài đồng tám, chín tuổi trong trắng lộ hồng, hạc phát đồng nhan, thật ra có vài phần hương vị tiên gia.

Tư Đồ Nhã đi qua, cung kính nói: “Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Cát An thúc, mới tới hai tiểu tử!”

Sau đó đối với đám người Lạc Ly nói: “Đây là Cát An lão nhân thủ tọa Thoát Xá viện chúng ta! Được rồi, ta có việc đi trước!”

Nói xong, giống như e ngại cái gì vậy, xuyên qua đình viện biến mất ở trong một mảng hoa hồng cỏ xanh, điện các lâu vũ liên miên.

Đám người Lạc Ly cùng nhau cung kính hành lễ, đây là lão đại Thoát Xá viện!

Cát An lão nhân nhìn bọn họ nói: “Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Mới tới, tốt lắm, tốt lắm! Các ngươi tên gọi là gì?”

Lạc Ly thi lễ hồi đáp: “Lạc Ly!” Cao Bằng cũng hồi đáp: “Cao Bằng!”

Cát An lão nhân nói: “Tốt, các ngươi là mới tới, hôm nay là ngày đầu nhập môn, không nên gấp gáp làm việc, trước đi tới chỗ tam chấp sự Vĩnh Xuyên, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi!

Các ngươi nhiệm vụ hiện tại, chính là khổ tu, nhanh khí xông cửu quan, mở khí hải, trở thành một gã tu sĩ chân chính!...”

Lạc Ly, Cao Bằng hai người tinh tế lắng nghe, Cát An lão nhân này nói ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới im miệng, lúc này đám người Lạc Ly mới biết được vì cái gì Tư Đồ Nhã đi nhanh như vậy, thì ra hắn sợ Cát An lão nhân lải nhải.

Rốt cuộc tam chấp sự Vĩnh Xuyên đến, Cát An lão nhân mới im miệng, tam chấp sự Vĩnh Xuyên mang theo đám người Lạc Ly tiến vào trong các kiến trúc.

Xa xa thác nước chảy xuống, ở trên hư không bị chia làm hai nửa, một nửa trong đó dẫn tới nơi này, hóa thành một con sông, chảy qua ở Thoát Xá viện.

Mượn dùng con sông này chảy, tẩy trừ dơ bẩn, ở hai bên sông chia làm lò sát sinh, nơi lột da, nơi phân giải, nơi luyện tài, nơi trữ tài. Dùng để đồ tể linh thú, phân giải luyện chế huyết nhục linh thú, để được các loại linh tài.

Ở nơi xa hơn, xa xa trong núi rừng, một loạt thạch lâu theo thứ tự sắp xếp ra, đó đều là chỗ đệ tử Thoát Xá viện tu luyện.

Tam chấp sự Vĩnh Xuyên nhìn qua hơn ba mươi tuổi, bên môi để râu ngắn, lông mi thực nhạt, ánh mắt híp, thân thể hơi béo, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy ai, liền chỉ huy một chút!

“Tiểu Thất, ra chút lực, ngươi là đàn bà sao?”

“Lão Sa, dùng sức làm cho ta, hôm nay ngươi không đem da này lột xong, không được ăn cơm!”

Hắn mang theo hai người Lạc Ly, đi vào thạch lâu xa xa, chỉ hai cái thạch lâu cạnh nhau trong đó nói:

“Được rồi, đây là chỗ của các ngươi! Ngũ đẳng tinh xá, động phủ bốn trăm thổ nạp một tức, vừa lúc đủ các ngươi tu luyện.

Nơi này chỉ cần các ngươi mở khí hải, tiến vào luyện khí đệ nhất trọng, liền phát cho các ngươi phúc lợi môn phái, cũng sẽ đổi thành tinh xá tứ đẳng! Tinh xá tứ đẳng là động phủ hai trăm thổ nạp một tức.

Nếu các ngươi đói bụng, đi vào thực đường trong đó, nơi đó mười hai canh giờ đều có ăn, bất quá đều là thực vật thế gian, chỉ có thể no bụng, không chứa linh khí, muốn ăn linh cốc linh nhục, cần chính mình dùng linh thạch mua”.

Cao Bằng gật gật đầu, liền đi qua lựa chọn thạch lâu sử dụng, Lạc Ly lại hướng về tam chấp sự Vĩnh Xuyên nói:

“Vĩnh Xuyên sư huynh, ta là đệ tử tam đẳng, nơi hẳn là tinh xá tam đẳng!”

Vĩnh Xuyên chính là sửng sốt, nhìn Lạc Ly, không thể tin được, Cát An lão nhân cái Thoát Xá viện này Luyện khí kì đại viên mãn là đệ tử nhất đẳng, còn lại chỉ có hắn cùng Tư Đồ Nhã bốn năm người, đạt tới luyện khí tứ trọng, là đệ tử tam đẳng, hiện tại lại đi ra một đệ tử tam đẳng, thực làm cho hắn giật mình không thôi!

Đệ tử mới nhập môn, liền tăng lên làm đệ tử tam đẳng, đến cũng không hiếm thấy, một ít đệ tử thân thuộc môn phái đều là như thế, nhưng mà mới nhập môn liền tăng lên làm đệ tử tam đẳng, lại bị phân phối đến Thoát Xá viện, cũng là thứ nhất. Có năng lực, ai cũng sẽ không đến ngoại viện này.

Sau đó hắn cầm lấy lệnh bài của Lạc Ly nhìn lại xem, cuối cùng xác định không thể nghi ngờ, sau đó nói:

“Ngươi đi theo ta!”

Hắn đối với Lạc Ly, cũng không có cảm giác gì tinh xá, tam đẳng thì tinh xá tam đẳng đi, cũng không phải chuyện gì lớn, Lạc Ly đi theo phía sau hắn, hai người đi về phía trước, đi ước chừng vài dặm, tiến vào một mảng rừng rậm, nơi này mơ hồ có sáu bảy cái thạch lâu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
quachbui21:09 11/09/2015
truyen cung kha, nhung tu chuong 400 thi hay bi mat chuong qua, doc 1 chuong lai mat 1 chuong, co ai biet ly do khong mach nuoc dum minh voi.
Avatar
khanh22:03 06/03/2015
truyen nay khong pot nua ad
Avatar
khanh20:03 02/03/2015
ad bu cn di, bu truyen dai dao do hanh, chan linh cuu bien, mich tien lo
Avatar
hanuman14:08 05/08/2014
sao khong co ai dich tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK