• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Ly thuộc loại hậu thiên thức tỉnh, hoàn toàn chính là hoa dại cỏ dại của Lạc gia, ở nông thôn lớn lên, hơn nữa bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, nhìn thấy Lạc Ly loại thiếu niên gia nhập hồi hương sau này, tuy không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt đều có một loại khinh thường, ở trong vô hình, một loại giới hạn xuất hiện ở giữa bọn họ!

Lạc Ly nhìn bọn họ, không ngừng ngầm đối với chính mình thôi miên:

“Ta hiện tại là thiếu niên nho nhỏ của Lạc gia, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều tân kỳ, ta không hề là Thiên Đạo Sát vô địch kia, ta chính là thiếu niên Lạc Ly!”

“Ta là tiểu hài tử, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cái gì cũng tò mò...”

Cảnh giới gạt người cao nhất, muốn lừa gạt người khác, trước phải lừa gạt chính mình!

Lạc Thiên Lâm nhìn bọn họ, không ngừng mỉm cười, bắt đầu nói:

“Lạc Hân, Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh, đây là huynh đệ mới tới của các ngươi, hắn gọi làm Lạc Ly, từ hôm nay trở đi chính là huynh đệ tỷ muội của các ngươi, nhớ kỹ ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, về sau, Lạc gia hưng vong liền ký thác ở trên người mấy người các ngươi.

Nghĩ tới năm đó, ban đầu Lạc gia chúng ta ở Ngân Châu vốn là xuất thân liệp hộ...”

Nói tới đây trưởng lão Lạc Thiên Lâm cung kính đứng lên, hướng về phía tây hành lễ, tỏ vẻ chính mình cung kính đối với tổ tiên, sau đó tiếp tục nói:

“Tổ tiên Lạc gia ta, Hi Di lão tổ có đại khí vận, gặp được tiên duyên, có thể rời khỏi giới này, trước tới Trung thiên đại thế giới, đau khổ tu luyện, cuối cùng tu thành vô thượng Kim Đan chân nhân!

Bảy trăm năm trước, Hi Di lão tổ trở về Ngân Châu, đến tận đây Lạc gia chúng ta trung hưng...”

Lạc trưởng lão nói về từ ngàn năm trước Hi Di lão tổ Lạc gia gặp được tiên duyên, đến bảy trăm năm trước, Lạc gia quật khởi, đến bây giờ Lạc gia cường thịnh, từng chút nói tới, một hơi nói ước chừng hai canh giờ, ở trong giảng thuật, giống như có một loại ma lực, người ta nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giống như tổ tiên, vượt mọi chông gai, mở ra một mảng thiên địa mới.

Cuối cùng Lạc trưởng lão nói: “Các ngươi, đến Trung thiên chủ thế giới, tu luyện cho tốt, ở dưới tay lão tổ nghe theo dạy bảo, nhất định có thể xông ra thiên địa mới của chính mình!

Nhân sinh không dễ, không cần không độ trăm năm, bắt lấy cơ hội, dốc lòng khổ tu, nhất định phải học có thành tựu...”

Lạc Ly làm ra một bộ dáng nhiệt huyết sôi trào, giống như hoàn toàn bị lời nói Lạc trưởng lão của kích thích hận không thể lập tức liền phấn đấu một phen, càng làm cho mấy thiếu niên ở một bên, cười nhạt, bọn họ đối với những lời này, sớm đã miễn dịch.

Cô gái thanh tú kia tên là Lạc Hân, cô gái so với Lạc Ly còn lớn hơn một tuổi kia tên là Lạc Lan, thiếu niên nhỏ nhất tên là Lạc Phong.

Không phải bọn họ có thể kháng cự Lạc Thiên Lâm trưởng lão dạy bảo, mà là bọn họ từ nhỏ nghe tới hơn mười năm, đã sớm lỗ tai phát chai rồi!

Sau khi giảng lịch sử, nói cổ huấn, giáo dục bồi dưỡng tín niệm trung thành với gia tộc chấm dứt, Lạc Thiên Lâm trưởng lão bắt đầu truyền thụ tri thức tu tiên!

“Các ngươi đều có linh căn, là có thể rời khỏi Ngân Châu đại lục, trước tới Trung thiên chủ thế giới tiến hành tu tiên!

Đừng tưởng rằng cái này thực dễ dàng, đây là cơ duyên có thể ngộ không thể cầu, bao nhiêu tán tu, khổ cầu vô môn, nhất pháp giá trị vạn kim, các ngươi sở dĩ có cơ duyên này, là vì các ngươi đều họ Lạc, mượn vinh quang tổ tiên!

Nếu không phải Hi Di lão tổ ở Linh Điệp Thất Xảo tông tấn thăng cảnh giới Kim Đan, kế thừa Linh Xảo nhất mạch, nào có chúng ta hôm nay? Các ngươi là không biết tu tiên gian nan...”

Cứ như vậy lại là một phen giáo dục, sau đó trở về chính đề, tiếp tục giảng nói:

“Cái gọi là tu tiên, chính là quá trình cầu trường sinh bất tử, vô lượng thần thông, chỉ cần tu thành, là có thể thuận gió ngự mưa, một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, đáp mây bay mà khiếu, nước lửa bất xâm, nuốt lôi độ kiếp, nhất đan tề thiên thọ.

Triều du Côn Luân mộ Bắc Hải, ăn Thanh Vân uống Hồng Hà, nhàn xem đào sinh vân diệt, thiên thu tựa như nhất mộng! Bắt rồng để cưỡi, lấy hạc làm bạn, hưởng thụ vô thượng đại tự tại nhân gian!”

“Tu tiên truyền thuyết từ xưa, tổng cộng có sáu đại cảnh giới, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, mỗi tầng cảnh giới chia làm mười trọng, trong đó nhất đến tam trọng là sơ kì, tứ đến lục trọng là trung kỳ, thất đến cửu trọng là hậu kì, đệ thập trọng là đại viên mãn.

Truyền thuyết lại hướng lên trên còn có tam trọng cảnh giới, vậy không phải chúng ta có thể biết!

Con đường tu tiên, vô cùng gian nan, mỗi một cảnh giới, mỗi một trình tự, muốn tấn thăng, đều là muôn vàn khó khăn...”

“Cái gọi là tu tiên giới, thật ra chính là Trung thổ đại thế giới, giới này chính là đại thế giới, vô cùng khổng lồ!

Ngân Châu đại lục chúng ta, thật ra bất quá là một cái thứ nguyên không gian phụ thuộc giới này, so với Trung thổ đại thế giới là không đáng kể.

Trung thổ đại thế giới, bất quá trải qua tiên hiền không ngừng thăm dò phát hiện, cuối cùng xác định Trung thiên đại thế giới là do chín vực tạo thành!

Chín vực này phân biệt là Trung Nguyên, Liêu Đông, Sở Nam, Quan Tây, Thương Bắc, Tuy Viễn, Miêu Tương, Cao Tàng, Thanh Túc! Ở trong chín vực này, còn có đông nam tây bắc bốn biển, đem cửu đại địa vực nối tiếp lẫn nhau!

Chín vực bốn biển này khổng lồ, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Sở dĩ được xưng là vực, chính là phía trên đại lục này, một nơi thái dương dâng lên nơi đến một nơi thái dương hạ xuống, đại địa nơi được thái dương này chiếu tới, là một vực!

Nhớ kỹ, đây là một nơi, một nơi ý tứ, không nhất định là một thái dương, có lẽ là hai, có lẽ là ba, trong đó địa vực Cao Tàng, tổng cộng có mười hai thái dương!”

Lúc này Lạc trưởng lão bắt đầu truyền thụ các loại tri thức, nghe tri thức này, Lạc Ly miệng mở lớn, thỉnh thoảng phát ra một sợ hãi than thở! Làm ra một bộ dáng khó có thể tin! Thật ra tri thức này, hắn đã sớm ở chỗ Từ Vân đại sư biết, hiện tại chỉ là ngụy trang mà thôi.

Lạc Ly vô cùng kinh ngạc, mấy thiếu niên khác, đã sớm nghe qua vô số lần, không chút nào để ý, bọn họ càng xem Lạc Ly là đồ nhà quê. Có này so sánh, Lạc trưởng lão thực hài lòng với phản ứng của Lạc Ly, càng thêm ra sức nói xuống!

“Là đứa nhỏ tốt, đáng tiếc thức tỉnh có điểm chậm, bằng không ta có thể đem thứ của mình, đều dạy cho hắn!”

Cứ giảng như vậy đến giữa trưa, lúc này mới chấm dứt giáo thụ, sau đó mọi người hưởng thụ mỹ thực, buổi chiều tiếp tục giáo thụ các loại tri thức tu tiên!

Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Lạc Hân, Lạc Lan bốn người một bàn, Lạc Ly đi qua muốn cùng bọn họ ngồi cùng nhau.

Lạc Minh nọ lập tức chiếm lấy bàn nói:

“Đồ nhà quê, nơi này không có chỗ của ngươi!”

Mấy người khác cũng nhìn Lạc Ly như thế, bọn họ đều đem Lạc Ly trở thành đồ nhà quê!

Lạc Ly giả bộ một bộ dáng bị đồng bạn kỳ thị khinh thường, trong lòng cảm thấy tức giận bất bình, thiếu niên thì phải giống thiếu niên, Thiên Đạo Sát đã tiêu vong, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể không bị hoài nghi, rời khỏi nơi này!

Thật ra cái này đối với Lạc Ly mà nói, quá ngây thơ rồi, chơi trò tiểu hài tử, bất quá như vậy càng tốt, Lạc Ly cố ý muốn tránh đi bọn họ, hai bên tách ra, tận lực có thể không tiếp xúc, sẽ không tiếp xúc, sự tình càng ít càng tốt, an toàn thuận lợi rời khỏi Ngân Châu đại lục, mới là chính đạo.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
quachbui21:09 11/09/2015
truyen cung kha, nhung tu chuong 400 thi hay bi mat chuong qua, doc 1 chuong lai mat 1 chuong, co ai biet ly do khong mach nuoc dum minh voi.
Avatar
khanh22:03 06/03/2015
truyen nay khong pot nua ad
Avatar
khanh20:03 02/03/2015
ad bu cn di, bu truyen dai dao do hanh, chan linh cuu bien, mich tien lo
Avatar
hanuman14:08 05/08/2014
sao khong co ai dich tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK