Tất cả

Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

320

Chương 19

Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

2000

Chương 33

Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

5780

Chương 71

Nhà Có Shota

Nhà Có Shota

1580

Chương 28

Khó Làm Thái Tử Phi

Khó Làm Thái Tử Phi

3960

Chương 48

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

269417

Chương 3864

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

790

Quyển 1 - Chương 70

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

23494

Chương 741

Đô Thị Tàng Kiều

Đô Thị Tàng Kiều

810357

Chương 1586

Khang Kiều

Khang Kiều

540

Chương 36

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

2149361

Chương 1506

Dao Hoan

Dao Hoan

480

Chương 13

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

232474

Chương 104

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

131262

Quyển 4 - Chương 307