Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1243954

Quyển 4 - Chương 172

Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

309532

Chương 198

Điền Duyên

Điền Duyên

27120

Chương 151

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

841337

Quyển 5 - Chương 125

Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

9056

Chương 21

Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

8560

Chương 37

Y Phẩm Cuồng Phi

Y Phẩm Cuồng Phi

530

Chương 4

Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

1424860

Chương 1069

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

48620

Chương 720

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

33900

Chương 212

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

84851

Quyển 3 - Chương 296